Registracija natjecatelja

Hrvatski powerlifting savez vodi registar natjecatelja. Svaki klub obvezan je prijaviti svoje natjecatelje Savezu.  Prelazak natjecatelja iz jednog kluba ostvaruje se u prijelaznom roku, u dvanaestom mjesecu.
Za prijavu natjecatelja klub za svakog natjecatelja mora dostaviti Savezu slijedeće dokumente:

Izjava natjecatelja
Zahtjev za registracijom
Kopija domovnice
2 fotografije

Za prelazak natjecatelja iz jednog kluba u drugi potreba je ispisnica matičnog kluba.