CILJEVI HRVATSKOG POWERLIFTING SAVEZA

Ciljevi Saveza su promicanje, razvitak i unapređivanje powerlifting športa u Republici Hrvatskoj te postizanje vrhunskih športskih i organizacijskih uspjeha i priznanja na međunarodnim i domaćim natjecanjima kao i kadrovskih promocija pred Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim športskim udruženjima u Republici Hrvatskoj te organizacijama i udruženjima powerlifting športa na međunarodnoj razini.

DJELATNOST

– utvrđuje i ostvaruje strategiju promicanja, razvoja i unapređenja powerlifting športa u cjelini, kao i njegovih pojedinačnih disciplina: čučnja, potiska s klupe(bench press) i mrtvog dizanja;
– usklađuje aktivnosti svojih članica u donošenju športskih programa i njihovoj provedbi na svim razinama u državi (nacionalnoj, županijskoj, gradskoj);
– programira i provodi sustav natjecanja u powerlifting športu u cjelini kao i u pojedinačnim disciplinama;
– kontrolira i regulira sva natjecanja u powerlifting športu u cjelini kao i u pojedinačnim disciplinama;
– programira, provodi i organizira polaganja za odgovarajuća powerlifting sudačka zvanja;
– skrbi o razvoju i unapređenju stručnog rada i osposobljavanja stručnih djelatnika te unapređenju športskih dostignuća u powerlifting športu;
– provodi nadzor u powerlifting športu i nad svojim članicama u obavljanju njihovih djelatnosti i športskih aktivnosti;
– skrbi o nacionalnim powerlifting ekipama svih dobnih uzrasta i kategorija;
– predstavlja powerlifting šport pred domaćim i međunarodnim športskim udruženjima;
– skrbi o stvaranju uvjeta za unapređenje powerlifting športa djece, mladeži i odraslih;
– sudjeluje u provedbi nacionalnog programa športa
– skrbi o zdravstvenoj zaštiti športaša;
– potiče etička i moralna načela, poštivanje ljudskog dostojanstva, toleranciju, nenasilje i kulturu športa;
– potiče borbu protiv dopinga i korištenja nedozvoljenih supstanci te postupaka koji su zabranjeni propisima svjetske antidoping organizacije WADA