Rekordi

REKORDI-POWERLIFTING-ŽENE

REKORDI-POWERLIFTING-MUŠKI

REKORDI-BENCH-PRESS-ŽENE

REKORDI-BENCH-PRESS-ŽENE-EQ

REKORDI-BENCH-PRESS-MUŠKI

REKORDI-BENCH-PRESS-MUŠKI-EQ

Dobne kategorije:

Kadet/kinja: od tog dana kad navrši 14 godina, do tijekom pune kalendarske godine u kojoj je navršio 18 godina.

Junior/ka: od 1. siječnja u godini kada navršava 19 godina, do tijekom pune kalendarske godine u kojoj je navršio 23 godine.

Senior/ka: od 1.siječnja u godini kada navršava 24 godine, do tijekom pune kalendarske godine u kojoj je navršio 39 godina.

Veteran/ka I: od 1. siječnja u godini kada navršava 40 godina, do tijekom pune kalendarske godine u kojoj je navršio 49 godina.

Veteran/ka II: od 1. siječnja u godini kada navršava 50 godina, do tijekom pune kalendarske godine u kojoj je navršio 59 godina.

Veteran/ka III: od 1. siječnja u godini kada navršava 60 godina, do tijekom pune kalendarske godine u kojoj je navršio 69 godina.

Veteran/ka IV: od 1. siječnja u kalendarskoj godini kada navršava 70 godina na dalje

Danijel Škopec, predsjednik HPLS-a