Osnivanje kluba

Powerlifting klub osniva se kao udruga građana koja u svojem statutu ima navedenu djelatnost bavljenja i promicanje powerliftinga kao sporta, ili na neki drugi način formuliranu djelatnost vezanu za spomenuti sport. Statut je potrebno tako definirati da je iz njega jasno vidljivo da je djelatnost udruge isključivo sportska. Za pokretanje udruge potrebne su najmanje tri punoljetne osobe. Na Osnivačkoj skupštini kluba utvrđuje se unaprijed pripremljeni statut kluba, ili se debatira o pojedinim člancima statuta. Nakon definiranja statuta, određuju se osobe koje će biti zadužene za funkcioniranje kluba: predsjednik, dopredsjednik i tajnik, te između njih osobe ovlaštene za zastupanje kluba. Na Osnivačkoj skupštini također se donosi odluka o pokretanju postupka upisa kluba u Registra udruga Republike Hrvatske. Nakon što se ispuni sva potrebna dokumentacija ista se uz dva primjerka statuta kluba, te preslike osobnih iskaznica šalje ili odnese u nadležni Ured državne uprave pri određenoj županiji. Uz dokumentaciju potrebno je priložiti i 70kn državnih biljega. Nadležna institucija u najčešćem roku do 30 dana rješava zahtjev.

Potrebna dokumentacija:

Popis osnivača

Odluka o pokretanju postupka upisa u Registar udruga

Zahtjev za upis u Registar udruga

– Statut (ovo je ogledni primjerak Statuta, pojedini članci se mogu mijenjati prema dogovoru u klubu)

– Zapisnik (ogledni primjerak)

– preslike osobnih iskaznica osnivača kluba

– popis Ureda državne uprave