Članstvo

Članovi Hrvatskog powerlifting saveza su sportske udruge registrirane kao powerlifting klubovi koje poštuju statut saveza. Statut HPLS-s možete pogledati kao pdf dokument klikom na link. Za učlanjenje u HPLS potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

– Statut

– Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela državne uprave

– Popis članova

– Podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje

– Odluku o pristupanju Hrvatskom powerlifting savezu

– Zapisnik sa sjednice Skupštine športske udruge ili saveza na kojoj je donesena odluka o pristupanju Hrvatskom powerlifting savezu

– Izvod iz Registra sportskih djelatnosti: ovaj dokument izdaje Ured državne uprave u kojem je izvršena registracija kluba