U Virovitici održan seminar za suce u powerliftingu i benchpressu

U nedjelju, 22. listopada u prostorijama Hrvatskog Powerlifting Saveza u Virovitici, održan je seminar za suce u powerliftingu i bench pressu. Na seminar se prijavilo deset kandidata koji ispunjavaju uvjete za Nacionalnog suca. Ovo je treći seminar od osnutka saveza. Polaznicima seminara koji su uspješno položili uručen je  Certifikat Hrvatskog Powerlifting Saveza.
Imena kandidata koji su uspješno položili ispit za suce: Ana Fett, Milena Đurđević, Ružica Martinić, Izidora Popović , Josip Torić, Ivan Gavranović, Davor Jakupec, Marko Veličan, Dejan Tišljar, Igor Žagar.