ELUIR Hrvatska sponzor HPLS-u

ELUIR Hrvatska bit će sponzor HPLS -u, također će sponzorirati naše natjecatelje koji idu na svjetsko prvenstvo u Bjelorusiju, Gorana Šimića & Tomislava Kesića PLK (Šibenik). Žele surađivati sa svim klubovima u savezu te ih opremati sa SBD i ELUIR opremom.
HPLS se zahvaljuje na suradnji!