Seminar o antidopingu i korištenju nedozvoljenih sredstava

Hrvatski Powerlifting Savez u suradnji sa Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping (HZTA) organizira seminar o antidopingu i korištenju nedozvoljenih sredstva.

Seminar će se održati u Virovitici 12.11..2016 u domu Hrvatske vojske (mala sala) Matije Gupca 5 u 12 sati svi sportaši i zainteresirane osobe  su dobro došli na seminar.

Sportski pozdrav !

Hrvatski Powerlifting Savez