Ultimate kup – Đurđevac – Satnica natjecanja

picokijada

VAGANJE NATJECATELJA – 08:00 – 10:00

POWERLIFTING

PRVA GRUPA ČUČANJ ; 11:00 – 11:30
DRUGA GRUPA ČUČANJ ; 11:30 – 12:00
PRVA GRUPA BENČ ; 12:00 – 12:30
DRUGA GRUPA BENČ ; 12:30 – 13:00
PRVA GRUPA MRTVO DIZANJE ; 13:00 – 13:30
DRUGA GRUPA MRTVO DIZANJE ; 13:30 – 14:00

BENCH PRESS
PRVA GRUPA ; 14:00 – 14:30
DRUGA GRUPA ; 14:30 – 15:00
TREČA GRUPA ; 15:00 – 15:30

PODJELA DIPLOMA,MEDALJA,PEHARA
17:00