Održana redovna skupština HPLS-a

Dana 25.10.2014. u Virovitici sjedištu najvišeg sportskog tijela za powerlifting u Hrvatskoj, održana je redovna skupština Hrvatskog powerlifting saveza. Skupštinu je sazvao predsjednik Danijel Škopec koja se odvijala po prihvaćenom Dnevnom redu.

Na skupštini su sudjelovali predstavnici saveza, klubovi koji djeluju unutar saveza te predstavnici powerlifting klubova koji su podnijeli Zahtjeve za članstvo u HPLS.

Hrvatski powerlifting savez je uz prijem novih Powerlifting klubova dobio i nove članove Upravnog i Nadzornog odbora, i novog dopredsjednika HPLS-a.

Jedna od novina u HPLS-u jest prihvaćanje discipline mrtvo dizanje kao zasebne discipline poput bench press-a te su skupštinari prihvatili da se održi nekoliko probnih natjecanja u mrtvom dizanju kao zasebnoj disciplini  u sklopu powerlifting i bench press natjecanja.

Na skupštini HPLS-a je određen Kalendar natjecanja za 2015. godinu. Odlučeno je da jedino članovi Hrvatskog powerlifting saveza mogu organizirati powerlifting natjecanja pod pokroviteljstvom HPLS-a.

Naglašeno je da predsjednici Powerlifting klubova trebaju voditi i ažurirati potrebnu dokumentaciju o radu svojih klubova i članova po pitanju liječničkih potvrda od strane liječnika sportske medicine ili medicine rada, plaćanja kotizacija, članarine HPLS-u, prijave za natjecanja, obrade podataka na natjecanju i ostalo što je propisano Zakonom o sportu i Statutom HPLS-a.

Hrvatski powerlifting savez će osigurati dovoljan broj natjecanja tokom godine po pravilima IPF u suradnji s klubovima iz HPLS-a. Odlučeno je  za pravne osobe klubova,natjecatelje i same klubove koji se natječu ili promoviraju natjecanja izvan HPLS-a unutar države biti će izrečene stegovne mjere.

Predsjednik HPLS-a je naglasio važnost registra natjecatelja te dao naputak predsjednicima klubova da se učlane u sportske zajednice. Svaki predsjednik kluba ili ovlaštena osoba je dužan po primitku Zapisnika  proslijediti sve potrebne informacije članovima svojih klubova o odlukama izglasanim na skupštini HPLS-a.